Vetlanda
Withalaskolan
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Elevhälsa

I elevhälsan ingår skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagoger.

Vi arbetar såväl förebyggande som åtgärdande med att stödja och hjälpa elever i behov av stöd. Hälsa och lärande påverkas av samma faktorer. Därför spelar hälsofrämjande åtgärder en stor roll. Vårt mål är att varje elev ska få så goda förutsättningar för lärande som möjligt.

Om du söker skolsköterskorna men inte får tag på dem på nedanstående telefonnummer kan du lämna meddelande via telefonsvaren som är kopplad till det fasta telefonnummret.

Skolsköterskor

  • Monica Lindhe, telefon 0383-975 36, 070-205 95 28, monica.lindhe@vetlanda.se
  • Charlotte Adolfsson, telefon 0383-974 33, 072-205 86 59, charlotte.adolfsson@vetlanda.se
  • Eva Ljungman, Mogärdeskolan, telefon 0383-975 05 eller mobil 072-205 97 81, eva.ljungman@vetlanda.se
    Besökstider hos Eva: Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 10.30-11.30

Skolläkare

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterska.

Skolkurator

  • Beatriz Borg, telefon 0383-975 35, beatriz.borg@vetlanda.se (Withalaskolan)
  • Lotten Åkerberg, telefon 0383-975 07​, lotten.akerberg1@vetlanda.se (Mogärdeskolan)

Specialpedagog

Camilla Wramhult, telefon 0383-0383-975 31 , camilla.wramhult@vetlanda.se

Speciallärare/resurspedagog

Telefon 0383-976 96

Charlotte Nors

Anette Clausson

Marcus Ahlqvist

Linda Aronsson

Ebba Janbert-Winblad

Kontakt

Magnus Maars

Rektor
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 30, 070-265 33 16
Magnus.Maars@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-08-10

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Withalaskolan
Nygatan 30
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-975 28

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00