Vetlanda
Withalaskolan
Huvudmeny
Lyssna

Redovisa källor

När du skriver en faktatext där du har använt dig av information från till exempel böcker, internet, intervjuer eller filmer ska du redovisa varifrån du har hämtat din information. Detta gör du genom att skriva en källförteckning.

Källförteckningen kan vara uppdelad efter olika typer av källor (tryckta källor, elektroniska källor) och ska stå i bokstavsordning efter upphovsmannens efternamn.

Böcker:

Författarens efternamn och förnamn. Bokens titel i kursiv stil. Förlag som gett ut boken och vilket år den kom ut.

Lundqvist, Ulla. Litteraturundervisning. Liber (1984)

Tidning eller tidskrift:

Artikelförfattarens efternamn och förnamn. Artikelns rubrik i kursiv stil. Tidskriftens namn, nummer, årtal samt på vilka sidor artikeln finns.

Conradsen, Keld. Jättevågor kan vecka jordens yta. Illustrerad Vetenskap: nr 17, 2011, s. 52-55.

Webbsidor:

Upphovsman eller organisation som ligger bakom sidan. Hela webbadressen. Datumet som du hämtade informationen

En färdig Internetkälla kan se ut så här:

WWF. http://www.wwf.se/vrt-arbete/regnskog/1241122-rdda-regnskogenlänk till annan webbplats 2018-03-07.

Relaterade länkar

Kontakt

Mari Andresén

Bibliotekarie
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 37
mari.andresen@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-03-23

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Withalaskolan
Nygatan 30
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-975 28

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00