Vetlanda
Withalaskolan
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Informationssökning och källkritik

Ett av bibliotekets viktigaste uppdrag är att vara en resurs i arbetet med informationssökning och källkritik. Detta görs i samarbete med lärare i undervisningen och i enskild handledning med elever.

Att kunna söka information handlar om att veta vad det är man letar efter, var det känns rimligt att leta efter relevant information och att sedan kunna använda informationen på ett sätt som är anpassat efter uppgiften. Det handlar också om att kunna värdera den information man hittar och ta reda på om det som man får reda på är rimligt.

Biblioteket arbetar mycket med dessa frågor utifrån MIK (medie- och informationskunskap). Ett begrepp som lanserats av Statens medieråd.

Grundskolorna i Vetlanda har tillgång till Nationalencyklopein. Kräver inloggning.

Kontakt

Mari Andresén

Bibliotekarie
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 37
mari.andresen@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-07-02

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Withalaskolan
Nygatan 30
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-975 28

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00