Vetlanda
Withalaskolan
Huvudmeny
Lyssna

Ordningsregler

Skolan är elevernas och personalens gemensamma arbetsplats. Följande ordningsregler är till för att skapa trygghet, trivsel och arbetsro på Withalaskolan. Regler framtagna i demokratisk ordning måste man följa oavsett vilken personlig uppfattning man har om dem.

Withalaskolans ordningsregler läsår 2017/2018


Personalen på Withalaskolan vill i samarbete med vårdnadshavare och elever skapa en
trygg och lärande skolmiljö som leder till framgångsrika och välmående individer. Skolan
är elevernas och personalens gemensamma arbetsplats därför är det viktigt att vi visar
varandra hänsyn, tar ansvar och respekterar alla på skolan. På skolan vistas endast
skolans elever och personal. Besökare hänvisas till expeditionen för besökstillstånd.


För att skapa en god arbetsmiljö och trivsel på vår skola har vi tagit fram följande
regler som vi förväntar oss att eleverna följer och respekterar:
• Jag kommer i tid och har med det arbetsmateriel som förväntas.
• Jag använder ett vårdat språk och respekterar alla på skolan.
• Jag ger andra och mig själv arbetsro.
• Jag tar ansvar för mitt eget skolarbete.
• Jag är rädd om vår gemensamma miljö.
• Jag lämnar ytterkläder, mössa och keps utanför klassrum, matsal och Withalasalen.
• Jag använder inte min mobiltelefon under lektionstid annat än när jag tillåts att ha
den som ett verktyg i skolarbetet. Jag använder den inte i matsalen eller aulan och
jag fotograferar/filmar inte andra utan deras tillåtelse.
• Under raster och håltimmar vistas jag i min egen arbetslagsarena eller i det
gemensamma uppehållsrummet.

Skolans ordningsregler gäller även när du tar dig till och från skolan. Om
ordningsreglerna inte följs, kommer något av följande att ske:
• Samtal med handledare eller annan personal.
• Handledare eller annan personal informerar vårdnadshavare.
• Rektor, handledare eller annan personal kallar till en elevvårdskonferens på skolan.

 

Ordningsreglerna är framtagna i samråd mellan elevråd, personal och skolledning.


Ansvarig
Magnus Maars
Rektor, Withalaskolan

Relaterade länkar

Kontakt

Magnus Maars

Rektor
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 30, 070-265 33 16
Magnus.Maars@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-01-11

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Withalaskolan
Nygatan 30
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-975 28

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00