Vetlanda
Withalaskolan
Huvudmeny
Lyssna

Elevhälsa

I elevhälsan ingår skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagoger.

Vi arbetar såväl förebyggande som åtgärdande med att stödja och hjälpa elever i behov av stöd. Hälsa och lärande påverkas av samma faktorer. Därför spelar hälsofrämjande åtgärder en stor roll. Vårt mål är att varje elev ska få så goda förutsättningar för lärande som möjligt.

Om du söker skolsköterskorna men inte får tag på dem på nedanstående telefonnummer kan du lämna meddelande via telefonsvaren som är kopplad till det fasta telefonnummret.

Skolsköterskor

Skolläkare

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterska.

Skolkurator

Specialpedagog

Camilla Wramhult, telefon 0383-0383-975 31 , camilla.wramhult@vetlanda.se

Speciallärare/resurspedagog

Telefon 0383-976 96

Charlotte Nors

Anette Clausson

Marcus Ahlqvist

Linda Aronsson

Ebba Janbert-Winblad

Kontakt

Magnus Maars

Rektor
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 30, 070-265 33 16
Magnus.Maars@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-08-10

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Withalaskolan
Nygatan 30
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-975 28

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00