Vetlanda
Withalaskolan
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Elev- och föräldrasamverkan

Withalaskolan har ett väl fungerande elevråd och trygghetsgrupp. Skolan har också egna kontaktpolitiker som du kan kontakta om du vill.

Elevråd

Elevrådet består av en representant per klass. Dessa väljer en styrelse bestående av elever från årskurs 8 och 9.

Elevrådet sammanträder ungefär en gång i månaden tillsammans med rektor och fritidspedagog. De ansvarar bland annat för skoldiscon. Elevrådet har också en representant i skolrådet.

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen består av biträdande rektor, kurator, representanter från varje arbetslag samt annan personal på skolan. Det är allas ansvar, både personal och elever, att gemensamt skapa en trygg skola.

Trygghetsgruppens uppgift är att snabbt reda ut konflikter som uppstår mellan elever eller elev och personal. Deras arbete utgår från skolans plan mot kränkande behandling.

Om du upplever att du eller någon kamrat är mobbad - vänd dig till din handledare eller någon i Trygghetsgruppen på Withalaskolan.

Kontaktpolitiker

Vetlanda kommuns förskolor, familjedaghem och skolor har en eller flera egna kontaktpolitiker.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan vända dig till din kontaktpolitiker när du vill framföra åsikter om eller diskutera hur verksamheten fungerar.

Det finns riktlinjer för kontaktpolitikernas uppdraglänk till annan webbplats. Riktlinjerna är fastställda av barn- och utbildningsnämnden.

Kontaktpolitikerns främsta mål är

  • att följa och bli förtrogen med verksamheten i förhållande till vad som bland annat anges i kommunala och nationella styrdokument
  • att främja goda relationer mellan arbetsgivare, arbetstagare, barn, elever, hem och anställda.

Kontakt

Magnus Maars

Rektor
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 30, 070-265 33 16
Magnus.Maars@vetlanda.se

Åsa Wernersson Thor

Rektor Bitr
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-974 99
asa.wernersson-thor@vetlanda.se

Linda Almqvist

Rektor Bitr
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-976 30
linda.almqvist1@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-08-10

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Withalaskolan
Nygatan 30
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-975 28

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00