Vetlanda
Tomaslundsskolan
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Grundsärskola

Grundsärskolan finns i grundskolans lokaler och vi arbetar tillsammans med grundskolan på flera olika sätt.

Samverkan sker mellan förskola, grundskola och grundsärskola beroende på elevernas behov och förutsättningar.

I varje klass arbetar klasslärare som är speciallärare/specialpedagog och elevassistenter.

I grundsärskolan undervisas eleverna i stort sett i samma ämnen som i grundskolan. I träningsskolan arbetar vi med undervisning i ämnesområden, som kommunikation, vardagsaktiviteter med flera.

Särskolans uppdrag är att bidra till elevernas utveckling så de utvecklas i sina kunskaper
och förmågor så långt som möjligt.

I kursplanerna görs en uppdelning av ämnena, men i skolan arbetar vi ofta ämnesöverskridande. Det vill säga att vi arbetar med flera ämnen samtidigt på lektionerna, i teman och i olika projekt.

Relaterade länkar

Kontakt

Tomas Halldin

Rektor Särskola
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-976 10, 072-141 02 82
tomas.halldin@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-28

Synpunkter och klagomål

Tomaslundsskolan
Nyhagsgatan 12
574 37 Vetlanda
Telefon: 0383-975 16

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00