Vetlanda
Tomaslundsskolan
Huvudmeny
Lyssna

Ordningsregler

 • Du passar tider.
 • Du visar andra hänsyn och respekt.
 • Du ger andra studiero i skolan och arbetar koncentrerat med dina arbetsuppgifter.
 • Du använder ett vårdat språk utan svordomar, könsord eller kränkande ord.
 • Du vistas utomhus på rasten.
 • Du följer regler i lek och spel.
 • Du lämnar farliga föremål hemma, t ex vassa föremål, smällare, tändare och tändstickor.
 • Du har din mobiltelefon eller mediaspelare förvarad i det låsbara skåpet under skoltid.
  Ansvarig pedagog bestämmer om du får använda din mobiltelefon eller mediaspelare
  på lektionen som alternativt verktyg.
 • Du är rädd om egna, andra och skolans saker.
 • Du ställer din cykel på anvisad plats och använder den bara för transport till och från skolan.
 • Du får endast kasta snöboll på anvisad plats.
  På skolans västra sida kastar du mellan cementrören, markerat område. På skolans östra sida inom markerat område nere vid idrottshallen.
 • Du lämnar godis hemma.

Relaterade länkar

Kontakt

Sofie Lilja

Skoladministratör
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 20/97500
sofie.lilja@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2015-09-21

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Tomaslundsskolan
Nyhagsgatan 12
574 37 Vetlanda
Telefon: 0383-975 16

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00