Vetlanda
Ramkvilla skola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Så arbetar vi

Vi jobbar utifrån ett gemensamt förhållningssätt.

Gemensamt förhållningssätt

  • Vi arbetar för att skapa trygghet som är grunden för allt lärande.
  • Vi har höga och positiva förväntningar på våra elever.
  • Vi är alla medarbetare till varandra (elever, personal, vårdnadshavare).
  • Vi arbetar för att eleverna ska känna tilltro till sin egen förmåga. 
  • Vi arbetar för att eleverna ska uppleva skolan som meningsfull.

Värdegrund

Skolans uppgift är att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande, demokratiska värderingar som samhället kräver.

  • Vi vill att varje elev ska ha förståelse för att alla människor är olika och har olika förutsättningar.
  • Vi vill att varje elev ska visa respekt genom att lyssna på andra, följa regler och beslut som är tagna enligt demokratisk ordning, samt acceptera andras åsikter.

Vänskola i Tanzania

Ramkvilla skola arbetar med en vänskola i Tanzania: Kokirie school. Genom arbetet med vår vänskola får eleverna en ökad förståelse för andra människors levnadsvillkor.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Relaterade länkar

Kontakt

Mona Hallonblad

Rektor
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-965 31, 072-143 56 39
mona.hallonblad@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-05-23

Synpunkter och klagomål

Ramkvilla skola
Höredavägen
574 74 Ramkvilla
Telefon: 0383-965 35

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00