Vetlanda
Ramkvilla skola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Så arbetar vi

Vi jobbar utifrån ett gemensamt förhållningssätt.

Gemensamt förhållningssätt

  • Vi arbetar för att skapa trygghet som är grunden för allt lärande.
  • Vi har höga och positiva förväntningar på våra elever.
  • Vi är alla medarbetare till varandra (elever, personal, vårdnadshavare).
  • Vi arbetar för att eleverna ska känna tilltro till sin egen förmåga. 
  • Vi arbetar för att eleverna ska uppleva skolan som meningsfull.

Värdegrund

Skolans uppgift är att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande, demokratiska värderingar som samhället kräver.

  • Vi vill att varje elev ska ha förståelse för att alla människor är olika och har olika förutsättningar.
  • Vi vill att varje elev ska visa respekt genom att lyssna på andra, följa regler och beslut som är tagna enligt demokratisk ordning, samt acceptera andras åsikter.

Vänskola i Tanzania

Ramkvilla skola arbetar med en vänskola i Tanzania: Kokirie school. Genom arbetet med vår vänskola får eleverna en ökad förståelse för andra människors levnadsvillkor.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Dokument om hur vi arbetar

Blanketter

Relaterade länkar

Kontakt

Kajsa Andersson

Kajsa Andersson

Rektor
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-965 31, 072-551 22 73
kajsa.andersson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-11-08

Synpunkter och klagomål

Ramkvilla skola
Höredavägen
574 74 Ramkvilla
Telefon: 0383-965 35

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00