Vetlanda
Norrgårdsskolan
Huvudmeny
Lyssna

Förskoleklass

I förskoleklassen går det 22 elever och det är Annica Engström och Eva Liljenberg som är lärare.

I förskoleklassen jobbar vi med att alla barnen ska tycka att det är kul i skolan samt att barnen får mycket tid till att leka. Språklig medvetenhet och mattelek är något vi jobbar mycket med tillsammans med barnen.

Förskoleklassen går i skolan 08.30-13.30 måndag–torsdag. På fredagarna är det enbart fritids.

En dag i förskoleklassen

  • 8.30-9.30 Samling/ arbetspass. Dagen börjar med att vi har en kort samling i ringen på golvet. Vi går då genom hur dagen kommer att se ut, vilka som är närvarande med mera.
  • 9.15 Fruktstund med sagoläsning. Vi sitter på golvet i ringen och äter frukt som barnen har tagit med hemifrån. Vuxen läser saga.
  • 9.30-10.00 Utevistelse.
  • Fri lek. Vi lägger stor vikt vid den fria leken. leken är viktig för barnens välbefinnande och deras utveckling. Mycket inlärning sker via leken.
  • 10.45-11.15 Lunch. Vi äter i matsalen.
  • 11.15-12.00 Lunchrast.
  • 12.10-13.00 Arbetspass i grupp.
  • Någon skapande aktivitet, språklig medvetenhet med mera.
  • Fri lek. I den fria leken och i all övrig verksamhet skapar kamratkontakten en förutsättning för en god självkänsla som i sin tur är en förutsättning för en bra kontakt med andra. Leken har en stor plats i förskoleklassen, den kan vara både organiserad av oss pedagoger eller fri.
  • 13.30 Slut för idag, Hej då!

Sjuk eller frisk?

Sjuk- och friskanmälan gör du på telefon 0383-965 53.
På detta telefonnummer kan du också lämna andra meddelanden som rör ditt barn.

Kläder efter väder

Eftersom vi är ute i ur och skur behöver barnen ha regnkläder med sig. Märkta extrakläder bör också finnas.

Relaterade länkar

Kontakt

Annica Engström

Förskollärare
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-965 53, 072-318 15 75
Annica.Engstrom@vetlanda.se

Eva Lilienberg

Förskollärare
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-965 57
Eva.Liljenberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-04-04

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Norrgårdsskolan
Norra Esplanaden 25
574 34 Vetlanda
Telefon: 0383-965 53

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00