Vetlanda
Norrgårdsskolan
Huvudmeny
Lyssna

Ordningsregler

 • Vi hälsar på varandra.
 • Vi använder ett vårdat språk.
 • Vi lyssnar på varandra.
 • Vi respekterar varandra för den man är.
 • Vi använder inneskor/tofflor inomhus.
 • Vi rör oss i lugnt tempo inomhus.
 • Vi är rädda om skolans material.
 • Vi följer de olika aktiviteternas regler.
 • Vi spelar boll och leker på därför avsedd plats.
 • Vi har vuxna ute på alla raster.
 • Under skoltid förvaras mobiltelefoner i låst skåp
 • Skolan öppnar 8.25
 • All fotografering och filmning på skolans område är förbjuden utan rektors tillstånd.

Om eleven bryter mot regler

Konsekvenserna om eleven bryter mot någon av ordningsreglerna är att:

 • Någon vuxen på skolan samtalar med eleven
 • Någon vuxen på skolan ringer hem och samtalar med vårdnadshavare.
 • Rektor kallar till samtal om hem och skola behöver träffas för att fatta beslut om vidare åtgärder.

Skolan har skyldighet att ge elever garanterad undervisningstid. Om eleven skolkar eller kommer för sent upprepade gånger, får eleven ta igen förlorad tid. Om skolan i samarbete med hemmet inte kan komma tillrätta med upprepat skolk eller försening är det skolans skyldighet att anmäla till socialtjänsten och barn- och utbildningsnämnden.

Relaterade länkar

Kontakt

Birthe Wigh

Administratör
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-974 98
Birthe.Wigh@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2015-09-09

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Norrgårdsskolan
Norra Esplanaden 25
574 34 Vetlanda
Telefon: 0383-965 53

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00