Vetlanda
Norrgårdsskolan
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Elev- och föräldrasamverkan

Genom skolrådet har föräldrarna inflytande, kan påverka samt ha insyn i skolans verksamhet.

Skolråd

I skolrådet sitter representanter för Brunnsgårdsskolan och Norrgårdsskolan. Även rektor och föräldrarepresentanter från alla skolans klasser deltar. Protokollet från senaste skolrådsmötet finns att läsa här på hemsidan.

Har du frågor till skolrådet, hör av dig till din skolrådsrepresentant i respektive klass.

Skolrådets mål

  • alla föräldrar får information om skolans mål och verksamhet
  • alla föräldrar ges möjlighet att ta del av skolans planering och utvärdering
  • skolrådet sammanträder minst tre gånger per läsår
  • protokoll från möten finns tillgängliga för alla berörda
  • skolrådet ges möjlighet att yttra sig i frågor som berör omorganisation, större lokalförändringar och i andra frågor efter initiativ av rektor
  • skolans matråd ingår i skolrådet

Elevråd

Rektor samt två representanter från varje årskurs är med på elevrådet. Eleverna får lära sig att följa hur ett strukturerat möte går till.

På elevrådet tar eleverna upp aktuella frågor och funderingar som de diskuterat på respektive klassråd.

Protokoll och dokument

Kontaktpolitiker

Vetlanda kommuns förskolor, familjedaghem och skolor har en eller flera egna kontaktpolitiker.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan vända dig till din kontaktpolitiker när du vill framföra åsikter om eller diskutera hur verksamheten fungerar.

Det finns riktlinjer för kontaktpolitikernas uppdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Riktlinjerna är fastställda av barn- och utbildningsnämnden.

Kontaktpolitikerns främsta mål är

  • att följa och bli förtrogen med verksamheten i förhållande till vad som bland annat anges i kommunala och nationella styrdokument
  • att främja goda relationer mellan arbetsgivare, arbetstagare, barn, elever, hem och anställda.

Kontakt

Birthe Wigh

Administratör
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-974 98
Birthe.Wigh@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-22

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Norrgårdsskolan
Norra Esplanaden 25
574 34 Vetlanda
Telefon: 0383-965 53

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00