Vetlanda
Myresjö skola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Elevhälsa

Vi har en väl fungerande elevhälsa. Inom elevhälsan finns flera olika
yrkeskompetenser som under rektors ledning verkar för att varje elev får
goda förutsättningar för sitt lärande.

Skolsköterska

Marie Oinonen
Telefon: 0383-578 54
marie.oinonen@vetlanda.se

Skolläkare

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator

Annelie Ekstrand
Telefon: 0383-578 57
annelie.ekstrand@vetlanda.se

Skolpsykolog

Gustaf Omberg
Telefon 0383: 976 79
gustaf.omberg@vetlanda.se

Specialpedagog

Ing-Marie Thörnell
Telefon: 0383-965 66
ingmarie.thornell@vetlanda.se

Kontakt

Helen Sjöberg

Helen Sjöberg

Rektor
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-578 67, 070-365 81 03
helen.sjoberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2015-09-16

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Myresjö skola
Skolgatan
570 13 Myresjö
Telefon: 0383-965 65

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00