Vetlanda
Myresjö skola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Elev- och föräldrasamverkan

För oss på Myresjö skola är det mycket viktigt att vi, personal och föräldrar, samarbetar för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för att må bra i skolan.

Elevråd

Rektor samt två representanter från varje årskurs är med på elevrådet. Eleverna får lära sig att följa hur ett strukturerat möte går till.

På elevrådet tar eleverna upp aktuella frågor och funderingar som de diskuterat på respektive klassråd.

Protokoll och dokument

Kontaktpolitiker

Vetlanda kommuns förskolor, familjedaghem och skolor har en eller flera egna kontaktpolitiker.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan vända dig till din kontaktpolitiker när du vill framföra åsikter om eller diskutera hur verksamheten fungerar.

Det finns riktlinjer för kontaktpolitikernas uppdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Riktlinjerna är fastställda av barn- och utbildningsnämnden.

Kontaktpolitikerns främsta mål är

 • att följa och bli förtrogen med verksamheten i förhållande till vad som bland annat anges i kommunala och nationella styrdokument
 • att främja goda relationer mellan arbetsgivare, arbetstagare, barn, elever, hem och anställda.

Som förälder kan du förvänta dig av oss

 • att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan
 • att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö
 • att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer
 • att vi ingriper mot alla former av kränkningar
 • att vi bryr oss om ditt barn
 • att vi tydliggör läroplanens mål.

Vi förväntar oss av dig som förälder

 • att du hjälper ditt barn att ta ansvar för skolarbetet
 • att du ser till att ditt barn kommer i tid
 • att barnet är utvilat och har ätit frukost
 • att du ställer upp på skolans värdegrund
 • att du meddelar skolan om något särskilt har inträffat i skolan eller hemma
 • att du inför ditt barn talar positivt om skolan och kamrater.

Kontakt

Sara Waldmann

Skoladministratör
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-578 51
sara.waldmann@vetlanda.se

Helen Sjöberg

Rektor
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-578 67, 070-365 81 03
helen.sjoberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-09-12

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Myresjö skola
Skolgatan
570 13 Myresjö
Telefon: 0383-965 65

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00