Vetlanda
Mogärdeskolan f-6
Huvudmeny
Lyssna

Ordningsregler

I skolan skapas trygghet och studiero i det dagliga arbetet genom att vi har goda rutiner, regler och följer planen mot diskriminering och kränkande behandling.
 

Vi...

visar varandra respekt.

samspelar med alla.

använder ett vårdat språk. Vårt gemensamma språk är svenska.

är rädda om skolans och kamraters saker.
 

Praktiska regler att följa för att skapa en god gemensam lärmiljö:

Mobiltelefoner förvaras under skoltid i låst utrymme och används endast då vuxen ger tillåtelse.

Snö får inte kastas på grund av risk för skador och kränkning.

Skolgården är till för skolans elever och personal. Besökare hänvisas till expeditionen. Om en elev ska lämna skolgården ska en vuxen ha gett tillåtelse.
 

Konsekvenser om en elev bryter mot ordningsreglerna:

En vuxen pratar med eleven.

Vid upprepad händelse eller händelse av allvarlig art kontaktar skolan elevens vårdnadshavare.

I övrigt följer skolan disciplinära och andra särskilda åtgärder som uttrycks i skollagen.

Vid skadegörelse och borttappat skolmaterial kan elev bli ersättningsskyldig.

Relaterade länkar

Kontakt

Sofie Lilja

Skoladministratör
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 20/97500
sofie.lilja@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-02-22

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Mogärdeskolan f-6
Kullgatan 5
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-975 00

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00