Vetlanda
Mogärdeskolan 7-9
Huvudmeny
Lyssna

MIK-bibliotek

Skolbiblioteken på Mogärdeskolan och Withalaskolan är MIK-centraler. MIK står för Medie- och informationskunnighet. Vi arbetar både på lektioner och i biblioteket för att öka elevernas kunskap om MIK.

MIK handlar om att man ska lära sig att hantera all den information som man får till sig genom teknik och medier och att göra eleverna till medvetna medieanvändare.

I dag är det mycket som händer och som sprids via olika medier, och kommunikationen går snabbt. MIK är en metod som hjälper till med de verktyg som behövs för att kunna hantera informationen som man möts av, både för att förstå hur det fungerar men också för att man själv ska kunna bli en del i ett socialt medieanvändande.

Statens medierådlänk till annan webbplats startade 2014 en satsning för att öka kunskapen om MIK och gav då bibliotek möjligheten att bli MIK-centraler för att aktivt arbeta med att stärka ungdomarnas medvetenhet om medieanvändande och vilka möjligheter och risker det finns.

Rent konkret innebär detta att vi har lektioner i källkritik, informationssökning och informationsanvändning för skolans elever och pedagoger. Vi arbetar för att eleverna ska bli medvetna informationsanvändare, både när det gäller Internet och böcker. Vi har även med oss tankesättet när vi möter och pratar med eleverna i vår dagliga verksamhet i skolbiblioteket.

Relaterade länkar

Kontakt

Aina Adolfsson

Skolbibliotekarie
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 08
aina.adolfsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2015-10-30

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Mogärdeskolan 7-9
Kullgatan 5
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-975 00

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00