Vetlanda
Mogärdeskolan 7-9
Huvudmeny
Lyssna

Ordningsregler

För att vi ska få det trivsamt i vårt dagliga arbete måste vi alla följa vissa regler. Har man som ung lärt sig att följa hemmets och skolans regler, kan man som vuxen lättare följa samhällets lagar.

Respektera skolans regler, så hedrar du din skola och dig själv.

Alla ska

 • Passa tider och medföra material till lektion.
 • Iaktta god ordning under skolskjuts.
 • Använda rätt väg till matsalen.
 • Ställa cyklar och mopeder på anvisad plats.
 • Samarbeta med all skolans personal och lyda tillsägelser.
 • Ersätta skadegörelse och borttappat skolmaterial.
 • Vara artiga, visa hänsyn, ta ansvar och uppträda som en god kamrat.
 • Genom vårdnadshavare anmäla frånvaro till skolan.
 • Använda ett vårdat språk.

Ingen får

 • Mobba eller utsätta någon för kränkande behandling.
 • Skräpa ner eller klottra.
 • Äta godis under lektionstid.
 • Använda eller förvara alkoholhaltiga drycker eller narkotika.
 • Skada skolans eller kamraters tillhörigheter.
 • Använda cyklar eller mopeder på skolgården eller åka inlines/skateboard klockan 7.00-17.00.
 • Medföra eller använda farliga eller störande föremål, t ex. knivar eller smällare.
 • Snusa eller röka på skolans område (200 meter). Alla snusare eller rökare rapporteras till hemmen.
 • Ha keps, mössa eller ytterkläder i undervisningslokaler, aula, bibliotek eller matsal. Ytterkläder förvaras i skåpen, kepsar på krokar utanför matsalen.
 • Kasta snöboll på skolans område.
 • Mobiler är förbjudna i undervisningssituation på Mogärdeskolan år 7-9. Respektive lärare bestämmer om det finns pedagogiska skäl för enskilda elever att använda sig av mobiler eller någon form av multimediaspelare.
 • Ha musikspelare på som stör verksamheten.

Övrigt

 • Inga elever från andra skolor än Mogärdeskolan får vistas på skolan.
 • Elevskåp och fönsterkarmar är inga sittplatser.
 • Markera lektionens början och avslutning genom att alla elever finns vid sina platser.
 • Det är läraren som beslutar om elevernas placering i klassrummen.
 • Stolarna ställs upp efter sista lektionen utom fredag pga bänkstädning måndag morgon.
 • Lärare och rektor har rätt att omhänderta föremål som stör skolverksamheten. OBS! Vi har inte rätt att kroppsvisitera eleverna.
 • Elever år F-6 får inte lämna skolans område utan lärarens tillåtelse och inte äta godis på skoltid.
 • Jordnötter får inte förekomma på skolan.
 • Elever år F-6 får inte ha tillgång till mobiltelefon under skol- och fritidstid.
 • Om man inte följer de här reglerna kontaktar vi vårdnadshavarna.

Elevskåp

Eleverna i årskurs 7-9 har möjlighet att låna ett eget skåp, där de kan förvara böcker, personliga saker och annat de behöver för sitt arbete i skolan. Värdesaker ansvarar man helt för själv.

Eftersom skolan äger skåpen har skolan rätt att öppna elevskåp vid misstanke om att något olagligt eller olämpligt förvaras där.

Vid misstanke om brott informeras vårdnadshavare och polis kan komma att tillkallas.

Borttappad nyckel ersättas med 100 kronor.

Dessa regler är framtagna av elever, föräldrarepresentanter och personal vid Mogärdeskolan.

Relaterade länkar

Kontakt

Bodil Gustafsson

Rektor
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
bodil.gustafsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2015-08-17

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Mogärdeskolan 7-9
Kullgatan 5
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-975 00

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00