Vetlanda
Landsbro skola f-6
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Klasser och fritidshem

Du kan läsa mer om respektive klass genom att klicka på dem i menyn. Trollbackens fritidshem i Landsbro har två avdelningar.

Fritidshemmet Trollbacken

Våra avdelningar är Knytt, för barn i förskoleklass och årskurs 1, och Troll, för barn i årskurs 2-6.

Vi har öppet klockan 6.00–17.30.

Vi som arbetar här är Ulrika Carlberg, AnnCharlotte Karlsson, Ann Löfstedt,  Jeanette Borg, Marianne Hessel-Karlsson och Carola Simonsson, Olivia Ryberg
 
På fritids prioriterar vi den egna leken och anser att den är en viktig del av barnens vardag. I leken ges möjlighet att vara sig själv, använda sin fantasi, odla sina egna intryck och bearbeta händelser och intryck samt lära och förstå vuxenvärlden genom rollekar. Barnen utvecklas till självständiga individer som vågar uttrycka sig och prata inför en grupp, stå för sina egna åsikter samt kunna lyssna på och förstå andra.
 
Vi erbjuder olika aktiviteter och pyssel dagligen. I skapande verksamhet får barnen möjlighet att fritt uttrycka sina känslor. De får även materialkännedom, lär sig hantera olika verktyg samt träna sin finmotorik och koordination. Genom att pussla och spela får barnen lära sig följa regler, samarbeta, koncentration, vänta på sin tur och kanske förlora.

Kontakt

Ulrika Carlberg

Fritidspedagog
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-578 62
ulrika.carlberg@vetlanda.se

Jeanette Borg

Fritidspedagog
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Jeanette.Borg@vetlanda.se

Ann-Charlotte Lundgren

Fritidspedagog
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
ann-charlotte.lundgren@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-02-22

Synpunkter och klagomål

Landsbro skola f-6
Sävsjövägen 27
570 12 Landsbro
Telefon: 0383-578 51

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00