Vetlanda
Landsbro skola f-6
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Elev- och föräldrasamverkan

I början av varje läsårsstart har vi föräldramöte. Klass- och elevråd är ett forum för att öka elevernas inflytande i skola och undervisning. Vi har också ett trygghetsteam.

Klass- och elevråd

Vi ha regelbundna klassråd där elever och lärare tillsammans lyfter frågor som berör den egna klassen eller skolan.

Rektor samt representanter från varje klass är med på elevrådet. Eleverna får lära sig att följa hur ett strukturerat möte går till. På elevrådet tar eleverna upp aktuella frågor och funderingar som de diskuterat på respektive klassråd.

Trygghetsgruppen

Du kan anmäla ett ärende till vem som helst i gruppen, oavsett vilken klass eleven går i. Trygghetsgruppen består av Lotta Thure, Helen Sjöberg samt Jeanette Borg?

Kontaktpolitiker

Vetlanda kommuns förskolor, familjedaghem och skolor har en eller flera egna kontaktpolitiker.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan vända dig till din kontaktpolitiker när du vill framföra åsikter om eller diskutera hur verksamheten fungerar.

Det finns riktlinjer för kontaktpolitikernas uppdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Riktlinjerna är fastställda av barn- och utbildningsnämnden.

Kontaktpolitikerns främsta mål är

  • att följa och bli förtrogen med verksamheten i förhållande till vad som bland annat anges i kommunala och nationella styrdokument
  • att främja goda relationer mellan arbetsgivare, arbetstagare, barn, elever, hem och anställda.

Kontakt

Sara Waldmann

Skoladministratör
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-578 51
sara.waldmann@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-02-14

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Landsbro skola f-6
Sävsjövägen 27
570 12 Landsbro
Telefon: 0383-578 51

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00