Vetlanda
Landsbro skola 7-9
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Elev- och föräldrasamverkan

Varje termin har vi föräldramöten.

Elevråd

Vi ha regelbundna elevråd. Rektor, fritidsledare, två lärare samt representanter från varje klass är med på elevrådet. På elevrådet tar eleverna upp aktuella frågor och funderingar som de diskuterat på respektive klassråd.

Trygghetsgruppen

I trygghetsgruppen ingår rektor, fritidsledare, fem lärarrepresentanter, specialpedagog samt skolsköterska. Du kan anmäla ett ärende till vem som helst i gruppen, oavsett vilken klass eleven går i.

I varje klass finns det två kamratstödjare som utses varje läsår. Kamratstödjarna får utbildning och ska fungera som en länk mellan elever och personal i trygghetsfrågor.

Kontaktpolitiker

Vetlanda kommuns förskolor, familjedaghem och skolor har en eller flera egna kontaktpolitiker.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan vända dig till din kontaktpolitiker när du vill framföra åsikter om eller diskutera hur verksamheten fungerar.

Det finns riktlinjer för kontaktpolitikernas uppdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Riktlinjerna är fastställda av barn- och utbildningsnämnden.

Kontaktpolitikerns främsta mål är

  • att följa och bli förtrogen med verksamheten i förhållande till vad som bland annat anges i kommunala och nationella styrdokument
  • att främja goda relationer mellan arbetsgivare, arbetstagare, barn, elever, hem och anställda.

Kontakt

Helena Ekholm

Administratör
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-578 52
helena.ekholm@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-02-14

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Landsbro skola 7-9
Sävsjövägen 27
570 12 Landsbro
Telefon: 0383-578 52

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00