Vetlanda
Korsberga skola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Framåtsyftande planering

En framåtsyftande planering görs för varje elev. Planen
görs tillsammans med barn och förälder i samband med utvecklingssamtal
där även den sociala utvecklingen dokumenteras.

Syfte

  • Skapa helhet, kontinuitet och trygghet i barnets/elevens skolgång.
  • Kvalitetssäkra skolgången genom strukturerad och tydlig dokumentation.
  • Synliggöra barnets/elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.
  • Utgöra underlag för individuell pedagogisk planering anpassad till barnets/elevens behov.
  • Ge utrymme för ökat inflytande och ansvar för det enskilda barnet/eleven och vårdnadshavaren.
  • Dokumentera vidtagna stödåtgärder.
  • Underlätta övergång mellan förskola/dagbarnvårdare, grundskola, särskola och gymnasieskola samt mellan skolor och vid personalbyte inom Vetlanda kommuns skolor.

Kontakt

Kajsa Andersson

Rektor
BU Grundskola, Barn o Utbildningsförvaltning
Telefon: 0383-965 31, 072-551 22 73
kajsa.andersson1@nassjo.se

Senast uppdaterad 2015-10-05

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Korsberga skola
Skolgatan 3
574 75 Korsberga
Telefon: 0383-965 30

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00