Vetlanda
Ekenässjöns skola
Huvudmeny
Lyssna

Arbetssätt förskoleklass

En arbetsdag i förskoleklassen innehåller många arbetspass och så en del raster förstås. Här kan ni läsa lite om vad vi gör på dagarna.

Språklig medvetenhet

Genom forskning vet man att det finns ett starkt samband mellan språklig medvetenhet och läs- ochskrivinlärning. Insatser i tidiga åldrar ger resultat långt upp i skolåldern.

Hur vi arbetar med språklig medvetenhet?

 • Vi rimmar och ramsar
 • Sjunger
 • Fingerlekar
 • Läser böcker
 • Bygger meningar
 • Klappar till ord
 • Lyssnar efter ljud
 • Och mycket mer!

Förberedande matematik

För att kunna lära sig matte måste barnen förstå och kunna använda en lång rad i förmatematiska begrepp.  Vi arbetar bland annat med: Begrepp, taluppfattning 0-10, former.
Allt görs genom lek och korta arbetspass.

Natur

Vi går till skogen för att leka, titta och lära oss om naturen och djuren.

Idrott

Har vi för att det är viktigt att röra på sig. Barnen duschar efteråt.

Bad

Vi åker till Myresjö och badar två gånger/termin.

Mapp

Barnet får låna en mapp som vi skickar information i. Den ska alltid finnas i väskan.

Långrast

Rasten efter lunch är drygt en timma lång. Tänk på kläder efter väder...

Hälsa på

Alla föräldrar och syskon är välkomna att hälsa på när ni vill. Ni behöver inte meddela oss innan.

Våra mål

Det är viktigt att våga prata i en grupp, kunna lyssna samt ta en instruktion. Men inga barn är lika, därför är det viktigt att vi som pedagoger försöker möta varje enskilt barn på sin nivå.

 • Lära känna varandra och bli trygga i gruppen.
 • Respektera varandra och visa hänsyn.
 • Förberedas inför skolan genom att ha både organiserade aktiviteter och fri lek.
 • Bli språkligt medvetna.
 • Få grundläggande matematik kunskaper.
 • Vistas i naturen och få naturkännedom.
 • Arbeta med skapande aktiviteter ex bild och form.
 • Att varje dag komma kontakt med sång, lekar, drama och rörelse.
 • Få möjlighet att bekanta sig med datorn.
 • Sist men inte mins, vi ska ha roligt!
 • Vårt mål är även att få en bra kontakt med er föräldrar och hålla er informerade om vad som händer i förskoleklassen.

Relaterade länkar

Kontakt

Anna Larsson

Specialpedagog
Resurscentrum, Barn och Utbildning
Telefon: 0705-818 951, 070-581 89 51
Anna.Larsson@vetlanda.se

Jessica Thuresson

Förskollärare
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-966 50, 073-379 96 59
jessica.turesson@vetlanda.se

Sonja Karlsson

Förskollärare
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-966 50, 073-813 71 57
Sonja.Karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-06

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Ekenässjöns skola
Brunnsgatan 5
574 50 Ekenässjön
Telefon: 0383-966 43

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00