Vetlanda
Ekenässjöns skola
Huvudmeny
Lyssna

Förskoleklassen

Barn kan börja i förskoleklassen från sex års ålder. Klasslärare är         Jessica Thuresson, Sonja Karlsson och Monica Rundberg.

Förskoleklassens tider

  • Måndag-torsdag 8.00-13.10.
  • Fredag  lediga.

Sjukdom

Om barnet är sjukt, eller av någon annan anledning inte kommer, lägg då in frånvaron i Vklass.

En dag i förskoleklassen

8.00 morgonsamling

Dagen börjar med att vi har en kort samling i ringen på golvet. Vi går då igenom hur dagen kommer att se ut, vilka som är närvarande med mera

Fri lek eller arbetspass

Vi lägger stor vikt vid den fria leken. Leken är viktig för barnens välbefinnande och deras utveckling. Mycket inlärning sker via leken.

9.00 fruktstund/saga

Vi sitter på golvet i ringen och äter en frukt som barnen har tagit med hemifrån.
Vuxen läser saga.

Fri lek/arbetspass

Någon skapande aktivitet, språklig medvetenhet med mera.

10.40 Lunch

Vi äter i matsalen. Efter maten har vi rast.

12.00 samling i ringen på golvet

Vi pratar om rasten, har det hänt något speciellt som behöver lyftas fram?

Fri lek/Arbetspass


13.10 Slut för dagen, samling. Hej då!


Relaterade länkar

Kontakt

Monica Rundberg

Lärare i tidigare åren
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-971 00
Monica.Rundberg@vetlanda.se

Jessica Thuresson

Förskollärare
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-966 50, 073-379 96 59
jessica.turesson@vetlanda.se

Sonja Karlsson

Förskollärare
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-966 50, 073-813 71 57
Sonja.Karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-11-21

Synpunkter och klagomål

Ekenässjöns skola
Brunnsgatan 5
574 50 Ekenässjön
Telefon: 0383-966 43

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00