Vetlanda
Ekenässjöns skola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Elev- och föräldrasamverkan

Elevråd

I elevrådet på skolan finns en representant från varje klass, från årskurs 1 till 6. Man träffas minst en gång i månaden och tar upp ärenden från de olika klassråden. Elevrådet har en vald ordförande terminen ut och posten som sekreterare är skoladministratören.

Fritidsråd

Vi har ett fritidsråd för att barnen skall känna sig delaktiga och känna ansvar. Vi har två deltagare från varje klass (förskoleklass-3:an). Fritidsrådets möten är varannan vecka. På mötena tar vi upp vad som har lämnats in till förslagslådan. Vi diskuterar till exempel olika mellanmål, vad som händer på loven, olika teman.

Kontaktpolitiker

Vetlanda kommuns förskolor, familjedaghem och skolor har en eller flera egna kontaktpolitiker.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan vända dig till din kontaktpolitiker när du vill framföra åsikter om eller diskutera hur verksamheten fungerar.

Det finns riktlinjer för kontaktpolitikernas uppdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Riktlinjerna är fastställda av barn- och utbildningsnämnden.

Kontaktpolitikerns främsta mål är

  • att följa och bli förtrogen med verksamheten i förhållande till vad som bland annat anges i kommunala och nationella styrdokument
  • att främja goda relationer mellan arbetsgivare, arbetstagare, barn, elever, hem och anställda.

Kontakt

Cathrine Malmberg

Skoladministratör
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-966 43
Cathrine.Malmberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-11-21

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Ekenässjöns skola
Brunnsgatan 5
574 50 Ekenässjön
Telefon: 0383-966 43

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00