Vetlanda
Brunnsgårdsskolan
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Fritidshem

Brunnsgårdsskolans fritidshem har två avdelningar. På avdelning 1 går barnen i förskoleklass och årskurs ett. På avdelning 2 går barnen från årskurs två och tre. Vi öppnar och stänger gemensamt.

Våra öppettider är lagda efter barnens omsorgsbehov. Vi serverar flexibel frukost klockan 7.30‑8.00. Ett mellanmål serveras på eftermiddagen.

Vklass och Dexter i fritids

I Vklass anmäler du frånvaro. Du kan också se vad som är aktuellt på fritidshemmet och skolan samt kommunicera med personalen.

Om du behöver ändra ditt schema permanent gör du det i både Dexter och Vklass. Tillfälliga ändringar i barnets schema gör du i Vklass.

Dexter används fortfarande för att ansöka om plats, ändra inkomst och säga upp plats.

Allmänt om fritids

Fritids har man rätt till när vårdnadshavare arbetar eller studerar. Du hittar information om hur du ansöker om/byter plats, avgifter med mera på Vetlanda kommuns webbplats.länk till annan webbplats

På fritids ska man lära sig att ta mer ansvar över sig själv. Detta sker successivt i takt med barnets ålder/mognad.

Enligt skollagen ska fritidshemmet erbjuda barn en meningsfull fritid. Förutsättningar för att barnen ska uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. Det innebär att innehållet i verksamheten kommer att variera beroende på barnens erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning eller närmiljöns resurser.

Fritids är idag integrerat och en del av grundskolan. Pedagogerna har högskole- eller universitetskompetens och arbetar på fritidshemmet samt i skolan F-3. Fritids ligger under läroplanen precis som skolan.

Vi arbetar med kunskapsområden

  • Relationer/konflikthantering
  • Genus
  • Rörelse och hälsa
  • Natur, miljö och teknik
  • Språk och kommunikation
  • Kultur
  • Individens identitet
  • Elevernas inflytande och ansvar

Kontakt

Helena Jältborn

Förskollärare
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-974 74, 070-329 53 50
helena.jaltborn@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-07-02

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Brunnsgårdsskolan
Målaregårdsvägen 16
574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-975 46

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00