Vetlanda
Björkö skola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Individuell utvecklingsplan

En individuell utvecklingsplan (IUP) upprättas för varje elev. Planen görs tillsammans med barn och förälder i samband med utvecklingssamtal där även den sociala utvecklingen dokumenteras.

Syftet med IUP

  • Skapa helhet, kontinuitet och trygghet i barnets/elevens skolgång.
  • Kvalitetssäkra skolgången genom strukturerad och tydlig dokumentation.
  • Synliggöra barnets/elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.
  • Utgöra underlag för individuell pedagogisk planering anpassad till barnets/elevens behov.
  • Ge utrymme för ökat inflytande och ansvar för det enskilda barnet/eleven och vårdnadshavaren.
  • Dokumentera vidtagna stödåtgärder.
  • Underlätta övergång mellan förskola/dagbarnvårdare, grundskola, särskola och gymnasieskola samt mellan skolor och vid personalbyte inom Vetlanda kommuns skolor.

Utvecklingssamtal och övrig utveckling

  • Riktlinjer för utvecklingssamtalPDF delas ut till alla föräldrar i förskoleklassen.
  • Skriftliga omdömen skickas hem före utvecklingssamtalet och på samtalet väljs lämpliga utvecklingsmål för eleven att arbeta mot.
  • Dokumentering av den sociala utvecklingen görs på den sociala stegenPDF vid varje utvecklingssamtal.

Kontakt

Eva-Marie Strååth

Rektor
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-966 46, 070-553 71 42
eva-marie.straath@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-09-14

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Björkö skola
Björköbyvägen 46
574 95 Björköby
Telefon: 0383-967 19

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00