Vetlanda
Björkö skola
Huvudmeny
Lyssna

Ordningsregler

Vi på Björkö skola har tillsammans med eleverna arbetat fram ordningsregler. Varje läsår skickas de hem för genomläsning och underskrift av elev och föräldrar. Vi har även regler för datoranvändning.

Under vårterminen diskuteras och revideras ordningsreglerna i klasserna, i elevrådet, i samrådet och bland personalen. Senaste uppdatering 26 augusti 2016.

Ordningsregler för eleverna på Björkö skola och fritidshem

 • Vi visar hänsyn och respekt mot alla.
 • Vi låter alla vara medi leken.
 • Vi varken skojbråkar eller skojretas.
 • Vi vårdar vårt språk.
 • Vi är lugna och talar tyst i matsalen. Vi har 5 tysta minuter i början av måltiden. 
 • Vi är rädda om våra och andras saker.
 • Vi cyklar inte på skol- och fritidstid.
 • Vi kastar bara snöboll på fotbollsplanen och anpassar bollar och kast så att de inte blir för hårda.
 • Vi sparkar boll endast mot idrottshallens vägg.
 • Vi äter inte godis eller tuggummi på skoltid.
 • Vi lämnar inte skolans område utan att ha fått lov av lärare.
 • Vi är ute på rasterna.
 • Vi i F-2 lämnar mobiltelefoner och dyl hemma.
 • Vi i 3-6 har mobiltelefoner och dyl. avstängda under lektionstid och förvarade i korridoren. Vi använder bara dessa att fotografera och filma med efter samråd med lärare.
 • Vi följer skolans dataregler.

Konsekvenser om man bryter mot reglerna

 • Tillsägelse och samtal
 • Samtal hem
 • Samtal med rektor
 • Elevvårdskonferens (rektor sammankallar)
 • Beslut om åtgärder

Dataregler

Relaterade länkar

Kontakt

Eva-Marie Strååth

Rektor
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-966 46, 070-553 71 42
eva-marie.straath@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-09-22

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Björkö skola
Björköbyvägen 46
574 95 Björköby
Telefon: 0383-967 19

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00