Vetlanda
Bäckseda skola
Huvudmeny
Lyssna

Förskoleklass

Bäckseda förskoleklass består av en klass som är uppdelad i två grupper.

Vår verksamhet styrs av skolans läroplan, Lgr 11. På Bäckseda skola arbetar vi mycket språkutvecklande, vilket visar sig tydligt i vår undervisning. I förskoleklassen upp till år 2 arbetar vi med Att skriva sig till läsning,PDF en metod som har visat sig nå mycket bra framgång hos eleverna. Vi arbetar med Fonomix där eleverna får koppla ljud till bokstav. Att kunna ljudet på bokstaven är en förutsättning för att lära sig att läsa flytande.

För att få en elevgrupp som är trygg och som är bra på att samarbeta med alla, arbetar vi i basgrupperPDF. Vi inleder varje termin med basgruppsdagar där vi både arbetar och har olika aktiviteter tillsammans för att stärka gruppen.

På Bäckseda skola arbetar vi med IKT, där varje elev i förskoleklassen och år 1 har en egen iPad, vilket gör att vi har möjlighet att arbeta med IKT i mycket stor utsträckning.

Månadsbrev

Relaterade länkar

Kontakt

Lillmarie Karlsson

Förskollärare
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-965 11
Lill-Marie.Karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-12-03

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Bäckseda skola
Ekvägen 6
574 41 Vetlanda
Telefon: 0383-965 15

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00