Vetlanda
Tomaslundens förskola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Så arbetar vi

Vår vision är att alla på förskolan ska vara trygga, glada och fyllda av lust att lära genom leken.

Vårt arbete genomsyras av en gemensam kunskapssyn och värdegrund.

  • Barn lär genom att leka, iaktta, samspela, samtala och reflektera.
  • Vi utgår från  barns erfarenheter och intresse när vi planerar vår verksamhet.
  • Vi ger barnen nya utmaningar.

Värdegrunden bygger vi på trygghet, respekt , ärlighet, empati och demokrati.

I samarbete med föräldrarna vill vi också stödja och uppmuntra det sociala samspelet mellan barnen, för att de ska bli självständiga och trygga individer med förmåga till empati.

Dokument om hur vi arbetar

Kontakt

Monika Fredriksson

Förskollärare
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-965 79, 073-047 02 95
Monika.Fredriksson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-11-11

Synpunkter och klagomål

Tomaslundens förskola
Nyhagsgatan 6 C
574 37 Vetlanda
Telefon: 0383-965 79

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00