Vetlanda
Tändhattens förskola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Så arbetar vi

"Vi tycker om vår förskola för här känner vi oss trygga och glada samt fylls med lust att leka och lära."

Grunden i vårt arbete är en positiv barnsyn där vi ser till barns styrkor. Vi utgår från vad barnen kan och deras intressen. Det är så vi vill utmana barnen vidare i deras utveckling och lärande. Detta innebär att förskolans miljö måste vara föränderlig för att vi ska kunna möta intressen och behov som finns i varje barngrupp.

Leken är våra barns arbete och ett livsvillkor för dem. Leken ger kunskap, erfarenheter och stimulerar barnens fantasi. I leken lär sig barnen samarbete och att umgås med andra. Så naturligtvis får leken ett stort utrymme på vår förskola.

Vår verksamhetsidé bygger på att vi får en trygg, rolig och lärorik förskola genom att:

 • ge barn och föräldrar ett positivt bemötande
 • ta tillvara barnens intressen och ge leken ett stort utrymme både inne och ute

Värdegrund

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten.

Vår värdegrund präglas av öppenhet, respekt och trygghet.

Öppenhet

 • Ärlighet inom arbetslaget, samt gentemot föräldrar och barn.
 • Vi tar upp positiva och negativa saker med föräldrarna.
 • Ett tillåtande förändringsklimat.

Respekt

 • Lyssna till och respektera allas åsikter.
 • Allas lika värde.
 • Att inte kränka någon annan.

Trygghet

 • Föräldrarna känner att deras barn har det bra på förskolan.
 • Personalen känner arbetsglädje och trivsel.

Positivitet

 • Hitta lösningar och inte ge upp.
 • Att ha roligt, idé-tänk och framåtanda präglar andan på förskolan.

Dokument om hur vi arbetar

Kontakt

Lena Palmgren

Obehörig Pedagog
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-724 404, 070-005 38 74
lena.palmgren@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-01-10

Synpunkter och klagomål

Tändhattens förskola
Energivägen 6
574 37 Vetlanda
Telefon: 0383-72 44 07

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00