Vetlanda
Tändhattens förskola
Huvudmeny
Ny entré från Energivägen.

Tändhattens förskola

Tändhattens förskola är det nya namnet på tidigare Ölandsgatans förskola. Förskolan ligger i ett villaområde med närhet till skog och natur och har fyra avdelningar.

Vårt arbetssätt bygger på att vi utgår från vad barnen kan, det vill säga en positiv barnsyn där vi ser barns styrkor istället för svagheter.

Vår vision är att på vår förskola ska alla känna sig trygga och glada samt fyllas med lust att leka och lära. En trygg, rolig och lärorik förskola får vi genom att ge barn och föräldrar ett positivt bemötande samt ta tillvara på barnens intressen och ge leken ett stort utrymme.

Infarten till förskolan sker numera från den nya gatan Energivägen.

Här finns vi

Inloggning i Vklass

Inloggning Vklass

Barnomsorg i Vetlanda

Barnomsorg i Vetlanda

Försäkring

Försäkring

Lovdagar och läsårstider

Lov och läsårstider

Synpunker och klagomål

Synpunker och klagomål

Synpunkter och klagomål

Tändhattens förskola
Energivägen 6
574 37 Vetlanda
Telefon: 0383-72 44 07

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00