Vetlanda
Smedjans förskola
Huvudmeny
Lyssna

Lille Skutt

Vi vill lägga grunden till ett förtroendefullt samarbete mellan barn, föräldrar och pedagoger. Vår strävan är att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik där fasta rutiner ingår. För oss är det viktigt att ge barnen en bra dag med god omsorg och möjligheter till lek i en lockande miljö – både inne och ute.

Barnens språk börjar komma igång  och utvecklas mycket under tiden de är hos oss på Skutt. Därför strävar vi efter att ha en språkstimulerande miljö där vi pedagoger är språkliga förebilder för barnen.

Vi arbetar med att:

  • vara konkreta och benämna vad vi gör  när vi talar med barnen i det vardagliga samtalet.
  • ta tillvara på alla rutinsituationer som finns
  • vara tydliga och upprepa när vi använder oss av sånger, rim och ramsor dagligen
  • vi vuxna deltar aktivt i leken
  • ha en omväxlande lärmiljö
  • använda oss av Tecken som stöd

Årets tema

På hela Smedjan arbetar vi med projekt: Platser.  Temat under hösten är " I sagans värld "

På Lille Skutt har vi gett barn och föräldrar en liten sommaruppgift.  De har fått ta med sig varsin favoritbok hemifrån som vi ska ha som underlag i årets tema. 

Vi kommer även att delta i bibliotekets bilderboks-projekt som ger oss tips och kunskap om hur vi ska använda oss av böcker i det pedagogiska arbetet.

Vi kommer att arbeta med detta tema genom att använda oss av skapande, språk, matematik, natur, teknik och socialt samspel.

Genom foton, teckningar och vår digitalram kan ni som föräldrar följa vår verksamhet.

Inskolning –  att se alla barn för den de är

Inskolningar av nya barn är en stor del av vårt arbete. Under två veckor börjar vi bygga upp ett förtroendefullt samarbete mellan både barn, föräldrar och pedagoger.   

Första veckan är vi inomhus för att lära känna varandra. Då är föräldrarna oftast med hela tiden. Under vecka två börjar föräldrarna lämna  korta stunder, som blir längre och längre.

Vi lägger stor vikt vid att få en trygg och fungerande grupp, där alla barn blir sedda och omtyckta för den de är.

Verksamheten

Varje dag har vi en samling där sagofiguren Lille Skutt alltid är med. Han har med sig en påse med små dockor i. Barnen har var sin docka som de får komma fram och hämta. De får sätta sin  docka i "Smedjan-huset" när de är närvarande och sitta i flaggan när de fyller år. Vid sjukdom lägger vi dockan i sängen och vid ledighet i "Hemma-huset". På detta sätt blir alla barn omtalade och sedda varje dag.

Miljön är utformad så att barnen kan leka i mindre grupper i olika rum.Vi pedagoger finns fördelade där barnen vill vara och leka.

Barnens rörelsebehov är stort , därför är vår utevistelse varje dag viktig.
Där kan barnen klättra, springa, hoppa,"cykla" med mera vilket blir en naturlig träning av grovmotoriken.

Sång o musik, rim o ramsor och mycket lek är viktigt i vår vardag.

Vi använder oss av tecken som stöd, som också är ett sätt att stimulera barnens tidiga språkutveckling.

Relaterade länkar

Kontakt

Lillemor Lovén

Förskollärare
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-967 17
lillemor.loven@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-28

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Smedjans förskola
Betesvägen 1
574 34 Vetlanda
Telefon: 0383-967 16, 967 17

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00