Vetlanda
Skogsbackens förskola
Huvudmeny
Lyssna

Räven 3-4 år

Räven är en avdelning för 3-4åringar på Skogsbackens förskola. Här är också nyanlända barn integrerade i verksamheten.

Vår verksamhet utgår från en helhetssyn på barnen och formas så att omsorg, utveckling och lärande blir en helhet. Där alla ska känna delaktighet, glädje och trygghet.

Leken ges stort utrymme hos oss. Genom lek skapas och utvecklas glädje, nyfikenhet, lust och förmåga att lära.

Språket stimulerar vi bland annat genom sagor, diskussioner, rim och ramsor som återkommer i samlingar. Matematiken utvecklar vi genom att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker. En gång i veckan har vi planerad språk- och mattesamling med olika aktiviteter i smågrupper.

Barnen lär mycket av varandra. Vi låter dem prova att göra saker själva i alla situationer och uppmuntrar dem att hjälpa och visa sin kamrat hur man kan göra. Vi vuxna finns som stöd för dem.

Vi arbetar tematisk på förskolan.

Vi som arbetar på Räven

  • Veronica Qvarfort
  • Julia Jansson
  • Christina Örn
  • Hanna Aspegren

Relaterade länkar

Kontakt

Veronica Qvarfort

Förskollärare
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-965 74
veronica.qvarfort@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-12-05

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Skogsbackens förskola
Brunnsgatan 5
574 50 Ekenässjön
Telefon: 0383-965 72

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00