Vetlanda
Skede förskola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Så arbetar vi

På Skede förskola vill vi att alla känner sig trygga och får ett positivt bemötande. Om barnen få rett positivt bemötande och känner sig trygga ökar också möjligheten till en harmonisk barngrupp.

Yttre och inre miljö

Förskolans inre miljö är utformad med flera rum, både stora och små, som har anpassats till varierad lek och aktivitet. Utemiljön på förskolegården är anpassad för både små och stora barn.

Skede förskola använder sig mycket av utomhusmiljön för barns lärande och tillgodoser barnens rörelsebehov. Utomhusmiljön utvecklar även barnens grovmotorik.

Indelade i grupper

Måndag till onsdag har vi samling i fyra uppdelade grupper. Där har vi pedagoger några styrda aktiviteter som är anpassade för de barn vi har i gruppen. Under samlingen serverar vi frukt till barnen. Torsdagar och fredagar har vi en större samling då alla grupper tillsammans använder gymnastiksalen, går ut till den närliggande skogen eller har någon annan planerad aktivitet.

Exempel på vad vi jobbar med i våra grupper:

 • Gymnastik
 • Högläsning
 • Skapande
 • Språk (Fonomix)
 • Matte
 • Sagosamling
 • Naturkunskap
 • Teknik

Temaarbetet sagor som vi hade förra terminen gav ett bra resultat. I år arbetar vi med tema sagor och yrken.

Vi försöker ha skogsdag en gång i veckan med aktiviteter, fruktstund och fri lek. Minst en gång om dagen högläser någon av pedagogerna, oftast efter maten.

Fonomix

Vi arbetar med fonomix ihop med de äldsta barnen. Metoden gör fyra- till femåringen medveten om att ord består av olika pratljud med sex ljud/munnar. Metoden:

 • hjälper eleven att snabbt knäcka läskoden
 • befäster kopplingen bokstav-ljud med bl a munbilder och namn på ljuden 
 • är effektiv för elever som har svårt att uppfatta eller minnas bokstävernas ljud  
 • aktiverar många sinnen (se, känna, höra, göra)
 • är rolig och engagerande     
 • är starkt förankrad i aktuell forskning om läsning.

Matteskåpet

Öppna dörrarna och kliv in i en värld fylld med material som barnen på ett lustfyllt, lekfullt och lärorikt sätt tar till sig kunskap.

Matten som vi använder oss av i matteskåpet är:

 • antal
 • storlek
 • prepositioner
 • mönster
 • ordningstal med mera.

Ett exempel ur matteskåpet är bockarna Bruse. Att med enkla material få barnen att med spänning lyssna och följa med i sagan. Sedan återberätta för varandra. För att veta mer om matteskåpet kan du kontakta Maria Axelsson.

Dokument om hur vi arbetar

Kontakt

Linda Valtersson

Förskollärare
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-965 29
linda.valtersson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-11-11

Synpunkter och klagomål

Skede förskola
Hällarydsvägen 27
574 93 Vetlanda
Telefon: 0383-965 29

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00