Vetlanda
Östanskogs förskola
Huvudmeny
Lyssna

Tema och projekt

Barnens egna tankar, intressen och behov är grunden för den verksamhet som sker under dagen på förskolan.  Nyfikenheten och utforskarglädjen är stor hos barn och är en naturlig och betydelsefull del i det pedagogiska arbetet. Vårt sätt att bejaka detta är att arbeta i tema och olika projekt där skapande aktiviteter i olika former ges stor plats.

Tema

Temaarbete ger även barnen tillfällen att pröva sina teorier, att ingå i en mindre homogen grupp, att arbeta i demokratiska processer, att vara delaktiga och att stärka sin sociala kompetens.

På vår förskola arbetar alla barn och pedagoger med ett gemensamt "grundtema" under stor del av året. Detta tema utmynnar i olika projekt beroende på barnens ålder och intressen. Barnens idéer och drivkraft samt pedagogernas medforskande ger temat förutsättningar att utvecklas.

I slutet av året görs en gemensam dokumentation som en sammanställning över barnens forskande av temat och de olika projekten. Detta kan ske i form av en bok/skrift eller digital berättelse.

Relaterade länkar

Kontakt

Ingela Rosander

Förskollärare
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-967 13, 070-597 90 97
Ingela.Rosander@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-08-26

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Östanskogs förskola
Gångstigen 24-26
574 39 Vetlanda
Telefon: 0383- 96713, 96714

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00