Vetlanda
Östanskogs förskola
Huvudmeny
Lyssna

Reggio Emilia

Att arbeta Reggio Emiliainspirerat innebär ett forskande arbetssätt där barnens teorier och tankar är viktiga. Vi anser att alla barn föds med en stark drivkraft att vilja utforska världen. Därför vill vi utforma en miljö där barnen inte kan låta bli att leka.

Namnet Reggio Emilia kommer från en stad i norra Italien. Det var här Loris Malaguzzi startade den berömda förskoleverksamheten. Grundidén bakom Reggio Emilia är att man fokuserar på det enskilda barnet och lyssnar och ser barnets olika styrkor. Pedagogiken bygger på en stark tro på människors möjligheter och övertygelse om att barn redan från födseln är kompetenta, aktiva och lärande.

En miljö där barnen inte kan låta bli att leka

Att arbeta Reggio Emiliainspirerat innebär ett forskande arbetssätt där barnens teorier och tankar är viktiga. Vi anser att alla barn föds med en stark drivkraft att vilja utforska världen. Därför vill vi utforma en miljö där barnen inte kan låta bli att leka. Miljön ska vara förvandlingsbar och barnen ska ha möjlighet att agera självständigt i rutinsituationer.

Vi arbetar med alla sinnen

I det praktiska arbetet med barnen arbetar man med projekt och temaarbeten. Arbetet formas och förändras hela tiden utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Vi arbetar med alla sinnen för att fånga allas barns olika intresse. Pedagogen finns där för att stötta och uppmuntra barnen att prova sina teorier. De kan lösa problem på olika sätt och det finns inte bara ett "rätt".

Vi vill ge barnen inflytande över sitt eget lärande och tänkande genom att varken undervisa eller styra deras tankar. Vi finns där för att styra in dem på utmanande vägar. Vår pedagogiska roll är att skapa ett lustfyllt lärande för ert barn!

Dokumentationen viktig

Dokumentationen har stor betydelse i vårt arbete. Både barnen och vi vuxna får lärandesituationen synlig. Dokumentationen kan bestå av foto, text, teckningar, film med mera. Genom att synliggöra barnens lärande stärks barnens självkänsla och pedagogerna utvecklas i sitt arbete.

Relaterade länkar

Kontakt

Ingela Rosander

Förskollärare
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-967 13, 070-597 90 97
Ingela.Rosander@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-08-26

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Östanskogs förskola
Gångstigen 24-26
574 39 Vetlanda
Telefon: 0383- 96713, 96714

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00