Vetlanda
Östanskogs förskola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Så arbetar vi

Vårt arbete hämtar inspiration från förskolorna i Reggio Emilia, Italien. Pedagogernas förhållningssätt är att visa respekt, vara nyfikna, ställa frågor istället för att ge färdiga svar, ge valmöjligheter, lyssna och låta barnen upptäcka och utforska för att lära sig för livet. "Ge mig tiden så kan jag!"

Barnens egna tankar, intressen och behov är grunden för den verksamhet som sker under dagen på förskolan. Nyfikenheten och utforskarglädjen är stor hos barn och är en naturlig och betydelsefull del i det pedagogiska arbetet. Vårt sätt att bejaka detta är att arbeta i tema och olika projekt där skapande aktiviteter i olika former ges stor plats.

Värdegrund

Vi ska ha tillåtande klimat och miljö, samt en öppen kommunikation. Detta innebär att:

  • Alla ska få känna tilltro till sin egen förmåga, jag kan och jag duger.
  • Alla ska mötas lika oavsett kultur, social bakgrund, kön och familjesituation.
  • Vi ska respektera varandras åsikter.
  • Vi ska skapa en trygg och tillåtande miljö som lockar till lek och lärande, samt samtidigt inspirera till att utforska omvärlden.

Dokumentation

Att arbeta med observation, dokumentation och reflektion är något som vi hela tiden försöker utveckla på förskolan. Det är viktigt av en mängd olika anledningar. Dels gör den barnen och verksamheten synlig och ger föräldrarna chansen att kunna vara med och reflektera och se barnets utveckling under ett långt tidsperspektiv.

Dokumentationen sker genom foton, anteckningar, målningar mm och finns väl synlig på väggar, dörrar och i barnens portfoliopärmar som är tillgängliga för barnen och föräldrarna. Genom dokumentation får barnen syn på sitt eget lärande!

Förskoleinfo

Varje månad ger vi genom bladet "FÖRSKOLEINFO" fortlöpande information om vad som sker på förskolan.

Dokument om hur vi arbetar

Kontakt

Ingela Rosander

Förskollärare
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-967 13, 070-597 90 97
Ingela.Rosander@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-11-11

Synpunkter och klagomål

Östanskogs förskola
Gångstigen 24-26
574 39 Vetlanda
Telefon: 0383- 96713, 96714

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00