Vetlanda
Östanskogs förskola
Huvudmeny
Vi firade Förskolans dag med gemensam springtävling i skogen!

Östanskogs förskola

Östanskog är en förskola med två avdelningar. Hos oss finns barn i åldrarna 1-5 år och sex pedagoger som tillsammans jobbar med inspiration från Reggio Emilia. Detta innebär att vi förespråkar barnens eget forskande, skapande och "tänk".

Vi vill skapa en trygg miljö där barn inte kan låta bli att leka och lära av varandra. Vår förskola ska vara en plats som uppmuntrar barns nyfikenhet, stärker deras självständighet, lockar till lek och eget forskande. Miljön, "den tredje pedagogen", ska inte vara färdig utan förvandlingsbar.

Här finns vi

Inloggning i Vklass

Inloggning Vklass

Barnomsorg i Vetlanda

Barnomsorg i Vetlanda

Försäkring

Försäkring

Lovdagar och läsårstider

Lov och läsårstider

Synpunker och klagomål

Synpunker och klagomål

Synpunkter och klagomål

Östanskogs förskola
Gångstigen 24-26
574 39 Vetlanda
Telefon: 0383-967 13, 967 14

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00