Vetlanda
Nye förskola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Så arbetar vi

Nye förskola har två avdelningar. Det är Gräshoppan för barn som är ett till tre år, och Örnen för barn som är fyra till sex år.

Vi lägger stor vikt på grundverksamheten vilken bildar ramarna för hela vårt arbete och har stor betydelse för barn, personal och vårdnadshavare. Tydliga rutiner är en viktig del i att skapa en trygg miljö och att veta hur dagarna ser ut ger barnen en känsla av sammanhang. Lek och lärandemiljön ska väcka barnens nyfikenhet och lust att leka och lära. Vi ser processerna, som barnen genomgår, viktigare än den färdiga produkten för i skapandeprocessen lär och upplever vi.

Varje dag har vi någon sorts samling, antingen i olika grupper eller en gemensam samling där vi sjunger, leker, ramsar eller pratar. Vi arbetar med att förstärka gruppkänslan och ge alla barn möjlighet att känna sig delaktiga.

Oavsett väder är vi ute varje dag. Vi har ibland rörelselekar i gymnastiksalen (Örnen) eller lekhallen (Gräshoppan), promenerar och leker i närliggande skogsområden eller på vår stora förskolegård.

Avdelningen Gräshoppan har en stor tomt med träd och buskar runt huset, vilket ger bra lekmöjligheter och nyttjas av båda avdelningarna.

Örnen har fått en liten inhägnad utegård som kommer användas till lek med undersökande, skapande och utforskande material.

Vi vill att miljön ska inspirera och uppmuntra barnen till samspel och lek och vi pedagoger strävar efter att planera en verksamhet som stimulerar och utmanar dem.

Vi utvärderar vårt arbetet genom foton, observationer och intervjuer.

Inskolning

Inskolningar av nya barn är en stor del av vårt arbete. Under två veckor ska vi börja bygga upp ett förtroendefullt samarbete mellan barn, föräldrar och oss pedagoger.

Vi har en föräldraaktiv inskolning vilket innebär att du som förälder är med och introducerar förskolan och miljön för ditt barn.

  • Första veckan är barnet och föräldern hos oss måndag till torsdag. Fredagen blir ledig.
  • Andra veckan är föräldern med på måndagen och sedan lämnas barnet de kommande dagarna under den veckan. Föräldern ska vara tillgängliga under hela andra veckan.

På detta sätt får barnet vänja sig vid förskolan och tillsammans med sin förälder utforska miljön och bli trygg i den. Föräldern får också insyn i vår verksamhet och rutiner och kan känna sig trygg med den.

Några dagar innan inskolningens början får ni hem ett kort där ni hälsas välkomna till Nye förskola. Ni får också information om hur inskolningen går till.

En pedagog kommer under första veckan att ge information om förskolan och saker som är bra att veta.

Skulle barnet bli sjukt under inskolningen kan vi förlänga inskolningstiden.

Dokument om hur vi arbetar

Kontakt

Marie Edvinsson

Förskollärare
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-966 14
Marie.Edvinsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-22

Synpunkter och klagomål

Nye förskola
Kristinebergsvägen 3B
574 98 Nye
Telefon: 0383-967 68

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00