Vetlanda
Myresjö förskola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Så arbetar vi

Vi på förskolan har startat upp ett värdegrundsarbete där förskolans personal och vårdnadshavare är delaktiga i utformandet av en gemensam syn för verksamhetens värdegrund.

Snick och Snack tillsammans med Raffe Räv

Vi arbetar hela tiden för att ha en bra miljö och ett bra klimat på förskolan, detta gör vi genom att låta barnen vara med och bestämma hur miljöerna ska se ut och vad de vill göra.

Personalen håller i luciafesten varje år och föräldrarna ansvarar för sommarfesten som vi brukar ha i mitten av juni.

På Myresjö förskola leker vi och lär tillsammans i en utmanade miljö!

Till grund för vår vision ligger vår värdegrund som är framtagen tillsammans med våra föräldrar.

 • Allas rätt att känna trygghet
 • Alla ska trivas och må bra på förskolan.
 • Känna sig trygg vid lämning av barn på förskolan.
 • Barnen ska känna sig trygga och sedda av personlen.
 • Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och lärande.
 • Visa respekt för varandra och miljön
 • Respektera alla efter deras behov, förutsättningar, resurser och intresse.
 • Lyssna på varandra.
 • Respektera varandra.
 • Respektera regler och ordning.
 • Vara rädda om miljön runt omkring oss.
 • Utveckla empati
 • Hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor.
 • Ta hänsyn till andra människors situation och vilja hjälpa andra.

Kontakt

Maria Ek

Förskollärare
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0706-286 593, 072-517 65 91
Maria.Ek@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-06-18

Synpunkter och klagomål

Myresjö förskola
Höjdgatan 2
574 71 Myresjö
Telefon: 070-642 65 92

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00