Vetlanda
Myresjö förskola
Huvudmeny
Lyssna

Lärande i leken

I förskolan utgår allt vårt arbete från läroplanen, i den finns många punkter vi pedgoger ska förhålla oss till när det gäller barns lärande. Bland annat ska barnen i leken få lära sig språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Det är bra när vi hittar "uppgifter" där vi kan få in många olika delar av läroplanen samtidigt. Många gånger jobbar vi med de olika målen utan att barnen tänker på att de lär sig samtidigt som de leker. Som pedagoger är det dock viktigt att benämna vad det är vi gör med barnen så de får höra de olika termerna, något vi kan vara dåliga på ibland.

Vi gör skyltar till stallet och bilverkstaden utomhus. Vi har tillsammans funderat på vilka bokstäver som finns i de olika orden och lyssnat på hur de låter och hur de ser ut. Sedan har vi skrivit dem med blyerts på träbiten och så får barnen måla dem.

När vi skulle skruva upp skyltarna fick barnen vara med och plocka ut skruvarna. Ganska snart märkte de att det gällde att få rätt storlek på skruven så den inte blev för lång eller för kort, här kom matematiken in.

När vi hittat skruvar som var tillräckligt långa men inte för långa så kom nästa problem, de såg inte likadana ut. Barnen fick fundera på hur skruvarna var olika och hur man skulle göra för att kunna skruva fast de olika skruvarna - teknik

Vi tittade i bits-lådan och det var inga problem för barnen att hitta de olika formerna - matematik.

Nu är skyltarna uppe. Barnen får även vara med och ta kort på aktiviteterna vi gör vilket även får in målen om skapande och de får vara medbestämmande eftersom de beslutar vad de vill ta kort på. De får även vara med och skapa sin egen dokumentation eftersom de får bestämma vilka utav bilderna som ska vara med när vi dokumenterar och samtidigt reflekterar vi med barnen över vad som händer på bilderna och vad vi kan göra nästa gång.

Kontakt

Maria Ek

Förskollärare
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0706-286 593, 072-517 65 91
Maria.Ek@vetlanda.se

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Myresjö förskola
Höjdgatan 2
574 71 Myresjö
Telefon: 070-642 65 92

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00