Vetlanda
Målaregårdens förskola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Så arbetar vi

Vi är en förskola som sätter leken i centrum och vi strävar alltid efter att hitta nya lekmiljöer som är anpassade till våra barn och deras behov och intressen.

På gården erbjuder vi en utmanande lekmiljö, med hinderbana som gränsar till vårt eget skogsområde där barnen kan få utlopp för sin kreativitet och fantasi. Vi har också en fantastisk pergola där vi har fruktstund och sångsamlingar. Där brukar vi också framföra vårt årliga luciatåg som vi alltså firar utomhus.

Vi jobbar ständigt för att hitta lämpliga och lockande lekmiljöer för barnen. När vi känner att vår barngrupp behöver en ny miljö eller utveckla en tidigare lekmiljö gör vi det. Vi försöker göra barnen delaktiga i valen av nya lekmiljöer, så vi lyssnar och samtalar med barnen och utgår sedan från deras intressen när vi skapar lekhörnor.

Leken i centrum

Leken är spontan, lustfylld, lärorik och frivillig Den sker på barnens vilkor utan krav på yttre prestation. Genom leken utvecklar barnet sin fantasi, kreativitet och bearbetar sina upplevelser och leken utvecklar också det oerhört viktiga sociala samspelet.

I det sociala samspelt ingår:

  • Samförstånd=båda införstådda i leken.
  • Ömsesidighet=lyssna på varandras förslag.
  • Turtagande=först du sedan jag.

Dokument om hur vi arbetar

Kontakt

Pia Revling-Löfkvist

Pia Revling-Löfkvist

Förskolechef
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-577 71, 072-141 28 86
pia.revling-lofkvist@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-17

Synpunkter och klagomål

Målaregårdens förskola
Målaregårdsvägen 12
574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-965 42

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00