Vetlanda
Landsbro förskola, Brobygränd
Huvudmeny
Hem
Lyssna

En portfolio för varje barn

Vi dokumenterar barnens utveckling och lärande i barnets egen portfolio.

Syftet med portfolio är att den ska bygga på barnets positiva egenskaper. Den används som ett underlag för att forma verksamheten utifrån det enskilda barnets behov.

Portfolion hjälper också barnet att känna igen, minnas och reflektera över sitt eget lärande.

Innehållet i portfolion ska vara varierat och bestå av olika typer av dokumentation som synliggör viktiga aspekter av barnets utveckling och lärande. När vi har utvecklingssamtal på förskolan utgår vi från innehållet i portfolion.

Relaterade länkar

Kontakt

Barbro Frisk

Förskolechef
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-578 70, 072-141 29 00
Barbro.Frisk@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-09-12

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Landsbro förskola, Brobygränd
Brobygränd 1
574 72 Landsbro
Telefon: 0383-578 98, 0383-974 27

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00