Vetlanda
Landsbro förskola, Boställevägen
Huvudmeny
Lyssna

Så arbetar vi

På vår förskola vill vi att alla trivs. Vi bryr oss om varandra och tar ansvar för varandras välbefinnande. Här ska man känna sig välkommen, behövd och trygg.

På Landsbro förskola, Boställevägen arbetar vi i storarbetslag. Våra avdelningar heter   Junibacken och Villekulla. På Boställevägen arbetar 6 pedagoger.

Vi har ljusa lokaler och en fin utegård med plats för rörelse, lek och kreativitet. Vi har också närhet till lekparker och skog.

Vårt tema är Kungaskogen som är ett värdegrundsmaterial. Några tillfällen i veckan delar vi in oss i mindre grupper och  hur vi arbetar i de olika grupperna kan ni ta del av i vår tambur.

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel och skapande, men också genom att iakkta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande (Lpfö98, reviderad 2010).

Ibland besöker vi idrottshallen på Landsbro skola

Dokument om hur vi arbetar

Kontakt

Hanna Kjellflo

Förskollärare
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-724 427
hanna.kjellflo@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-01-30

Synpunkter och klagomål

Landsbro förskola, Boställevägen
Boställevägen 6
570 12 Landsbro
Telefon: 0383-724427

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00