Vetlanda
Kvarnens förskola
Huvudmeny
Lyssna

Ugglan

Vårt arbetssätt "Äventyrspedagogik" innebär att vi arbeter temainriktat med ett stort Sagoäventyr som innehåller flera fortsättningsäventyr. Dessa vävs ihop i en slutgiltig upplösning. Vi genomför Sagostigar i skogen där vi träffar olika karaktärer, får olika uppdrag som vi ska lösa.

Sagofén Miranda.

Sagofén Miranda.

På Ugglan arbetar två utbildade Äventyrspedagoger. Med vårt arbetssätt vill vi stimulera barnens fantasi, lekglädje och kreativitet samt utveckla deras problemlösningsförmåga. Vi vill utveckla lusten att lära, ge spännande upplevelser som engagerar barnen. Vi vill stärka den egna identiteten samt träna samarbete, empati och stärka samhörigheten i gruppen. Läs mer om hur vi jobbar i vår verksamhetsplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(pdf).

Samarbete är en grundsten. Vi jobbar kontinuerligt med kamratbanor som bygger på att alla behövs. Sagostigarna ger gemensamma upplevelser som stärker gruppdynamiken.

På Ugglan har vi en egen sagofé som heter Miranda. Det är hon som ger oss uppdragen i de olika sagovärldarna. Hon har även gett oss sagoskolans lagar som vi jobbar med att följa.

Tidigare års sagoäventyr och årets äventyr följer ni här på vår webbplats. Välkommen att följa med oss in i sagovärlden!

Under året jobbar vi med Fonomix i smågrupper, ett språkförberedande material för att hitta ljuden. Detta fortsätter sedan och byggs på i förskoleklassen.

På vårterminen startar förberedelser för förskoleklassen.

Ugglans prioriterade mål

Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Detta sker genom:

  • Äventyrspedagogikens kamratbanor, som tränar samarbete där alla behövs.
  • Möten med Sagoäventyrets karaktärer, som tränar förmågan att förstå andra människors situationer och dilemman.

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Detta sker genom:

  • Uppdragen i Äventyren som stimulerar till att söka kunskap, samtala och väcka tankar om vår miljö.

Vi som arbetar på Ugglan är Anna Sjölin, Märit Johansson och Hanna Nilsson

Relaterade länkar

Kontakt

Anna Sjölin

Förskollärare
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-577 95, 070-343 14 30
anna.sjolin@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-05-21

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Kvarnens förskola
Norrvägen 8
574 34 Vetlanda
Telefon: 0383-577 93

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00