Vetlanda
Holsby förskola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Likabehandlingsplan

Det är förbjudet att diskriminera eller kränka ett barn eller en elev. Varje år gör förskolan en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bestämmelser om detta finns både i diskrimineringslagen och skollagen.

Det främjande och förebyggande arbetet ska enligt diskrimineringslagen beskrivas i en likabehandlingsplan och enligt skollagen i en årlig plan mot kränkande behandling. Dessa kan skrivas samman till en gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Barn och elever ska aktivt uppmuntras och ges verkliga möjligheter att påverka och bli delaktiga i arbetet.

Relaterade länkar

Kontakt

Malin Söderberg

Förskollärare
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-966 61,0722374694
malin.soderberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2014-10-28

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Holsby förskola
Kunskapens väg 4
574 53 Holsbybrunn
Telefon: 072-237 46 94

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00