Vetlanda
Bollens förskola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Så arbetar vi

På vår förskola lyfter vi fram barnets styrkor och vi vill utveckla deras eget tänkande. Alla ska bli sedda, berörda, benämnda och bekräftade.

Vi anser att alla barn föds med en stark drivkraft att vilja utforska världen. Därför vill vi utforma en miljö där barnen inte kan låta bli att leka. I vår verksamhet är barnens delaktighet A och O. När vi arbetar med tema utgår vi alltid från barnens intressen och nyfikenhet. Vi går från det kända till okända.

Vi har ingen lokal arbetsplan som andra förskolor ofta har, utan vi arbetar med Det pedagogiska året. Det är både början på en process, en organisation och ett sätt att tänka.  Att arbeta efter det pedagogiska året handlar om att se helheten, ha framförhållning och göra medvetna pedagogiska val.

Våra lokaler är ljusa, rymliga och inbjuder till lek. Vår miljö är i ständig förändring och anpassad efter barnen.

Dokumentation

Dokumentation har en stor betydelse i vårt arbete och genom dokumentationen kan vi synliggöra barnens lärande, processer samt barnens vardag och förskolans verksamhet för föräldrarna.

Dokumentationen visas via lärplattor, datorn och väggar runt om på förskolan och kan bestå av foto, text, teckningar, film med mera. Genom att synliggöra barnens lärande stärks barnens självkänsla och utvecklar pedagogerna i sitt arbete.

Kontakt

Therése Nygren

Förskollärare
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-970 90
therese.nygren@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-11-30

Synpunkter och klagomål

Bollens förskola
Norra Bollgatan 8
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-970 90

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00