Vetlanda
Bäckseda förskola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Så arbetar vi

Vi tycker att det är viktigt att barn, föräldrar och personal känner att vi är "en" förskola med fem avdelningar där vi skapar en gruppkänsla. Vi samarbetar därför mycket mellan avdelningarna.

Vattenlek

Vårt gemensamma rum för vattenlek.

Varje vecka träffas alla 4- respektive 5 åringar i huset med sina jämnåriga kamrater för gemensamma aktiviteter, där syftet är att barnen ska lära känna varandra över avdelningarna. Varannan vecka är aktiviteterna på förskolan och varannan vecka går vi ut i naturen. På vårterminen har 5 åringarna Vilse. Denna terminen är 4 åringarna "Kaniner" och 5 åringarna "Drakar".

Förskolans inre miljö är utformad med flera rum, både stora och små, som har anpassats till varierad lek och aktivitet. Utemiljön på förskolegården är anpassad för både små och stora barn.

Mitt i förskolan finns ett torg där alla avdelningar träffas varje månad för gemensamma aktiviteter, samt varannan vecka för att ha gemensam sångsamling.

Kontakt

Maria Hillström

Förskolechef
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-965 80, 072-146 74 69
maria.hillstrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-05-14

Synpunkter och klagomål

Bäckseda förskola
Ryningsvägen 1B
574 39 Vetlanda
Telefon: 0383-965 85

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00