Vetlanda
Bäckseda förskola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Likabehandlingsplan

Det är förbjudet att diskriminera eller kränka ett barn eller en elev. Varje år gör förskolan en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bestämmelser om detta finns både i diskrimineringslagen och skollagen.

Det främjande och förebyggande arbetet ska enligt diskrimineringslagen beskrivas i en likabehandlingsplan och enligt skollagen i en årlig plan mot kränkande behandling. Dessa kan skrivas samman till en gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Barn och elever ska aktivt uppmuntras och ges verkliga möjligheter att påverka och bli delaktiga i arbetet.

Utdrag ur Bäckseda förskolas likabehandlingsplan

Vision

På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsättas för annan kränkande behandling

Exempel på främjande insatser som vi arbetar med på hela förskolan


 • Vi uppmuntrar barns förmåga till empati och respekt för allas lika värde och ger dom redskap för att lösa konflikter. (Kränkande behandling)
 • Vi låter barnen lära sig att hjälpa varandra. Det är viktigt att involvera både pojkar och flickor. (Kränkande behandling)
 • Vi strävar efter att anpassa vår verksamhet med hänsyn till barnens olika förutsättningar och utformar den så att alla barn kan delta på sina villkor i de olika aktiviteterna.
 • Vi är goda förebilder genom ett förhållningssätt som uttrycker respekt för det enskilda barnets förmågor och förutsättningar. (Funktionsnedsättning)
 • Vi använder tolk vid behov, och strävar efter att erbjuda olika former av modersmålsstöd på det språk som efterfrågas. 

​Förebyggande mål och åtgärder på förskolan


Mål: En förskolemiljö ute och inne som tillgodoser barns olika behov.


Åtgärder:

 • Vi träffas i våra olika ansvarsgrupper (inne/ute).
 • Fortlöpande diskussioner om hur vi utvecklar en  gemensam ateljé på förskolan.
 • Tid kommer att avsättas på Apt/arbetslagsmöten för åtgärder.


Rutiner för akuta situationer

Det finns upprättade rutiner för hur akuta situationer ska utredas och dokumenteras.

Om vårdnadshavare, barn eller personal upplever att det förekommer trakasserier eller kränkande behandling på vår förskola kan man vända sig till:

 • Förskolechef Maria Hillström , telefon 0383-965 80, maria.hillström@vetlanda.se
 • Specialpedagog Annika Spetz, telefon 0383-965 81, annika.spetz@vetlanda.se
 • Förskollärare:
  Jadwiga Mikula, avdelningen Ängen, telefon 965 85
  Carina Augustsson, avdelningen Gläntan, telefon 965 86
  Carolin Haag, avdelningen Stranden, telefon 965 87
  Marina Karlsson, avdelningen Hagen, telefon 965 88
  Marie Stenhag, avdelningen Skogen, telefon 965 89

Barn och vårdnadshavare kan också vända sig till någon annan på förskolan som de har förtroende för.

Relaterade länkar

Kontakt

Maria Hillström

Förskolechef
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-965 80, 072-146 74 69
maria.hillstrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-17

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Bäckseda förskola
Ryningsvägen 1B
574 39 Vetlanda
Telefon: 0383-965 85

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00