Vetlanda
Bäckseda förskola
Huvudmeny
Lyssna

Hagen

Avdelning Hagen har barn i åldern ett till tre år. Här arbetar Jennie Sandberg, Freeshta Wataa, Lena Niklasson och Marie Almqvist..

Vår verksamhet är inriktad på att alla barn ska känna trygghet på förskolan både inne och ute på gården. I samspelet med andra barn stimuleras barns utveckling och lärande samtidigt som vi uppmuntrar och stärker barnens inlevelse och medkänsla.

Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet. Här är alla lika värda och alla duger som den man är. Vi vuxna är tydliga förebilder med en gemensam barnsyn.

Barnens språk stimuleras genom högläsning i barnböcker och sång och rörelselekar. Vi använder oss till viss del av teckenkommunikation i vårt dagliga tal med barnen.

Vi utforskar, upptäcker och leker i förskolans närmiljö genom att gå från gården en gång i veckan.

Relaterade länkar

Kontakt

Caroline Axelsson

Förskollärare
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-965 85
Caroline.Axelsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-05-07

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Bäckseda förskola
Ryningsvägen 1B
574 39 Vetlanda
Telefon: 0383-965 85

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00